This is a Suuntaviivat
  • View:

Etusivu

Työhyvinvoinnin kirkkopyhä

  • Onko teidän seurakunnassanne kutsuttu työpaikkojen ihmisiä kirkkoon?
  • Oletteko kutsuneet työpaikkoja toteuttamaan yhdessä kirkkopyhää?
  • Oletteko käsitelleet seurakunnan tilaisuuksissa  työn kysymyksiä ja työhyvinvointia?

Tästä wikistä löydät ideoita työhyvinvoinnin kirkkopyhän viettämiseksi seurakunnassa. Sivustolla voit myös jakaa omia ideoitasi ja keskustella kirkkopyhän viettämisestä (keskusteluruutu on oikeassa reunassa). 

Käsikirja tarjoaa kolme hyvää sunnuntaita työhyvinvoinnin kirkkopyhän viettämiseen syksyllä 2015. Sopivimmat päivät olisivat 8.9., 27.9. tai 8.11. Seurakunta voi valita, minä sunnuntaina työhyvinvoinnin kirkkopyhää vietetään. Suosittelemme kuitenkin sen viettämistä syksyllä (ks. työhyvinvointi ja kirkkovuosi). 

Työhyvinvoinnin kirkkopyhää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. 

 

TOTEUTUS YHTEISTYÖSSÄ 

Työhyvinvoinnin kirkkopyhä on tarkoitettu toteuttavaksi yhteistyössä seurakunnan alueella toimivien työpaikkojen kanssa. Suunnittelu alkaa yhteistyökumppaneiden etsimisestä ja kutsumisesta.  Jos seurakunnassa on työpaikkapappi, voi hän toimia kontaktihenkilönä seurakunnan ja työpaikkojen välillä.

Yhteistyön suhteen voi ja kannattaa tehdä uusia avauksia, mutta on myös hyvä muistaa kaikki ne kontaktit,  jotka ovat jo olemassa esimerkiksi jouluhartauksien merkeissä tai yhteistyössä laitosten tai koulujen tai muiden työpaikkojen kanssa.

Työpaikalla kannattaa jo heti alkuun ottaa yhteyttä sekä johdon että työntekijöiden edustajiin. Jälkimmäisiä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Jos työpaikassa on aktiivinen yhteistyötoimikunta, siitä voi aloittaa.

Työhyvinvoinnin kirkkopyhän voi mainiosti järjestää myös yrittäjien kanssa. Silloin kannattaa suorien yrittäjäyhteyksien lisäksi kääntyä paikkakunnan yrittäjäyhdistysten puoleen.
 

SUUNNITTELUSSA MUKANA

Tätä projektia koordinoivat Kirkkohallituksen jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön työntekijät Marja Kantanen, Terhi Paananen ja Ilkka Sipiläinen sekä työmarkkinaosastolta Oili Marttila. Lisäksi mukana on ylitarkastaja Ismo Suksi sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta.

Virikemateriaalia työhyvinvoinnin kirkkopyhää varten luodaan täällä wiki-alustalla. Tule mukaan! Kommentoi raamatuntekstejä, tee esirukouksia ja johdantosanoja, ehdota virsiä. Kerro myös kokemuksiasi työhyvinvoinnin kirkkopyhän suunnittelusta ja toteutuksesta. Miten kaikki toimi? Mikä oli ihanaa, mikä vaikeaa? Iso kiitos jo etukäteen jokaiselle, joka tulee mukaan ja jakaa kokemuksiaan.

Mitä työhyvinvointi on?

"Työhyvinvointi on kokonaisuus, jossa yhdistyvät työ, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointi on laaja käsite,jossa työn, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin erilaisten piirteiden ja elementtien samanaikainen tarkastelu on keskeistä. Työhyvinvointia voidaan tarkastella esimerkiksi objektiivisten työolojen, subjektiivisen hyvinvointikokemuksen ja työstä saatavan palkkion näkökulmasta." määrittelee Wikipedia. 

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan "Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä." Työhyvinvointia ja työelämän tilaa voidaan myös mitata.Työhyvinvoinnille läheistä sukua on työelämän laatu -käsite. 

Työhyvinvointiin liittyvät myös hengelliset ja eettiset kysymykset. 

Voit halutessasi tutustua työhyvinvointiin laajemmin TÄÄLLÄ. 

Most recent changes

Pages

Työhyvinvointi ja kirkkovuosi edited 04.08.2015 13:54
Terhi_P
Etusivu edited 23.06.2015 13:15
Terhi_P
Kokemuksia työhyvinvoinnin kirkkopyhän viettämisestä edited 20.05.2014 14:55
Terhi_P
Ideoita esirukouksiin edited 20.05.2014 14:47
Terhi_P
Kirkkopyhän valmistelu edited 27.03.2014 16:48
MarjaK

Previous edits

Discussions

Etusivu
Latest post 01.02.2018 12:53
anonymous

Olemme juuri perustaneet sivut jossa käsitellään kristillisiä asioita, tervetuloa kirjoittamaan meille. Yst terv Ari Kokkonen Askeleita virrassa ask
(more...)

3 posts total,
latest 01.02.2018 12:53
anonymous
Ideoita esirukouksiin
Latest post 28.08.2017 09:38
anonymous

Muistakaa niitä, jotka ovat uupuneita jatkuvaan muutokseen työyhteisössä ja tiimissä, väsyneitä jatkuvaan sijaisten etsimiseen ja uuden työntekijän pe
(more...)

8 posts total,
latest 28.08.2017 09:38
anonymous
Työhyvinvointi ja kirkkovuosi
Latest post 10.09.2015 08:47
anonymous

Pidämme ensi sunnuntaina 13.9.15 Kotkan seurakunnassa työelämän messun. Testi on Jumalan huolenpidosta MAtt 6: 19-24 Kutsuin työelämän edustajia kahv
(more...)

1 post total,
latest 10.09.2015 08:47
anonymous
Kokemuksia työhyvinvoinnin kirkkopyhän viettämisestä
Latest post 02.09.2015 10:45
anonymous

Raumalla virta vie pois messusta tässä vaiheessa. 15.11. 2015 klo 15 on seurakuntatalolla aiheena maahanmuuttajien työhyvinvointi. Valmistelu tehdään
(more...)

2 posts total,
latest 02.09.2015 10:45
anonymous
Kirkkopyhän valmistelu
Latest post 18.09.2013 15:13
anonymous

Kun työpaikkayhteyksiä pohtii, voisi olla antoisaa asialle, jos pyrkisi ottamaan yhteyttä tao työpaikalla oleviin eri keskusjärjestöjen pääluottamusmi
(more...)

2 posts total,
latest 18.09.2013 15:13
anonymous

Previous posts

Discuss & brainstorm@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Olemme juuri perustaneet sivut jossa käsitellään kristillisiä asioita, tervetuloa kirjoittamaan meille.

Yst terv
Ari Kokkonen
Askeleita virrassa
askeleitavirrassa@gmail.com
https://askeleitavirrassa.wordpress.com/
anonymous   (01.02.2018 12:53)
  Reply

Kokemuksia ja kertomuksia varten on nyt perustettu oma sivu. Siellä voit lukea toisten kokemuksista ja myös itse kertoa, miten teillä on toimittu.

Onko joku tullut miettineeksi virsiehdotuksia työstä ja taistelusta? Ellei, niin voisimmeko talkoilla?