This is a Suuntaviivat
  • View:

Ideoita esirukouksiin

Esirukouksen kirjoittaminen

"Yhteisellä esirukouksella on messun rukousten joukossa erityinen arvo. Siinä seurakunta kantaa Jumalalle kirkon ja koko maailman asiat. ... Esirukouksessa seurakunta antaa äänen myös hiljaa kärsiville ja huutaa heidän hätänsä Jumalalle. Siksi esirukouksen tulee ilmentää seurakunnan elämäntilannetta ja nostaa esille todellisia huolen, mutta myös kiitoksen aiheita." sanotaan Jumalanpalveluksen oppaassa s. 86. 

Sama teos jatkaa: esirukous tulisi aina valmistella yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Siten rukoukseen saadaan ajankohtaisuutta, paikkakunnan tärkeitä asioita ja vuorovaikutusta. Rukouksen voi valmistella myös diakoni yhdessä seurakuntalaisten kanssa. 

Työhyvinvoinnin kirkkopyhää varten rukous kannattaa valmistella yhdessä työpaikan työntekijöiden kanssa. He eivät aluksi ehkä koe  olevansa valmiita ryhtymään kirjoittamaan rukousta, mutta rukouksesta keskusteleminenkin on jo sen valmistelua ja keskustelun pohjalta diakoni tai pappi voi koota esirukouksen. Olennaista on kuitenkin se, että rukouksessa tuodaan Jumalalle juuri sen työpaikan asioita, ei ainoastaan ns. ikuisuusaiheita. 

1
Likers
IlkkaS

Kirkkokäsikirjan työhön liittyviä esirukouksia

 

Anna meidän tehdä työmme vastuullisesti. Anna siihen voimaa ja kestävyyttä ja suo meidän kokea työn iloa. Auta meitä olemaan työpaikoillamme tahtosi mukaisia lähimmäisiä, kantamaan vastuuta toisistamme ja näin rakentamaan hyvää työyhteisöä.

Tuomme eteesi ne sisaret ja veljet, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja elävät jokapäiväisessä köyhyydessä ja ahdingossa. Auta meitä myöntämään, että yhteiskuntamme hyvinvointi on syntynyt ihmisten yhteisestä työstä ja että siitä kuuluu oikeudenmukainen osuus kaikille. Varjele kansakuntaamme jakautumasta kahtia, hyvinvoiviin ja syrjäytyviin. Kitke sydämistäm­me itsekkyys, kovuus ja katkeruus, jotka kärjistävät välejämme. Suo meidän muistaa, ettei ihmisarvomme riipu siitä, onko meillä työtä ja palkkaa vai ei. Auta meitä järjestämään yhteiskuntamme niin, että siinä on mielekästä tehtävää kaikille. 

Sinä, Luojamme, olet kaiken hyvän lahjoittaja. Olet antanut meille maan, joka tuottaa satoa ravinnoksemme. Olet antanut taidon viljellä sitä ja olla osallisena luomisen työssä. Siunaa viljelijää, joka kylvää peltoon siemenen. Anna hänelle voimaa työhön ja toivoa vaikeuksien keskelle. Anna hänelle sadonkorjuun ilo ja toimeentulo työstään. Anna sadon riittää kaikille maailman nälkäisille. 

Siunaa kaikkia, jotka tekevät työtä sairaaloissa ja muissa laitoksissa. Anna heille voimia, ettei väsyminen ja jatkuva kärsimyksen kohtaaminen turruttaisi heitä. Kiitos siitä, että sinä itse olet läsnä siinä työssä, jossa kärsivät saavat apua ja toivoa. 

Rukousaiheita esirukoukseen (muokkaa näistä tilanteeseen sopiva)

 

ESIMIEHET
 
Anna esimiehille viisautta kohdella alaisiin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
 
 
TYÖTOVERIT JA TYÖYHTEISÖT 
 
Anna työntekijöille viisautta ymmärtää ja tukea toisiiaan. Tarmoa auttaa ja neuvoa silloinkin kun itsellä on kiire.
 
Tuo työyhteisöihin iloa ja naurua.
 
Vahvista luottamustani työkavereihin. Anna minulle työkavereita joihin voin luottaa ja joiden kanssa voin yhdessä pohtia syvällisestikin työasioita.
 
Pyhä Jumala. Ole niiden kanssa, jotka pelkäävät työpaikan menettämistä tai lomautuksen tuomaa taloudellista turvattomuutta. Rukoilemme nyös niiden puolesta, jotka tuntevat riittämättömyyttä työn haasteiden edessä. Auta niitä, jotka miettivät, miten selvittä vaikeat asiat työtovereiden kanssa. Tue johtajia, jotka haluaisivat olla reiluja alaisilleen, mutteivat muulta johdolta tulevien vaatimusten paineessa uskalla. Tue myös luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja heidän kuullessaan työntekijöiden huolia. Auta niitä, joiden elämään lyhytaikaiset työsuhteet ja osa-aikatyö luovat turvattomuutta eivätkä mahdollista elämän pitkäjänteistä suunnittelua. Auta meitä elämään rohkeasti ja turvautumaan Sinuun. Pidä kirkkaana mielissämme iankaikkisen elämän toivo. Aamen.
 
 
VAIKEUKSIEN KESKELLÄ
 
Auta jaksamaan tänäänkin näiden haasteiden (vaikeuksien) keskellä. Anna taitoa ja viisautta puuttua vaikeisiinkin asioihin.

 

EPÄTYYPILLISESSÄ TYÖSSÄ

Siunausta pyydämme sekä oman kansamme että toisten kansojen reppumiehille.
He ovat joutuneet jättämään läheisensä jokapäiväistä leipää saadakseen.
Anna heille suojelusta ja varjelusta matkoillaan työkohteisiin ja kotiin.
Että he löytäisivät kristittyjen yhteyden, missä rakentua ja rikastua hengellisesti.

Anna meille kirkkona ja seurakuntien työntekijöinä keinot tukea, kohdata ja virkistää keskuudessamme olevia ulkomaalaisia.

 

YHTEISKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON

Ohjausta ja viisautta  lainsäätäjille, jotta työntekijäin hyväksikäyttö voitaisiin välttää

 

 

Agricola 2007 - Työn ja kutsumuksen rukouksia

Aamurukous

Kaikkiavaltias Herra Jumala, 
joka olet suonut meidän aloittaa tämän päivän.
Varjele meitä voimallasi,
ettemme horjahtaisi tänään mihinkään syntiin,
vaan että kaikki ajatusemme,
puheemme ja työmme noudattaisivat sinun vanhurskasta tahtoasi.
Sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta. 
Aamen.

 

Rukous työhön ryhdyttäessä 

Kaikkivaltias Herra, joka tahdot, 
että jokainen on uskollinen kutsumuksessaan.
Me rukoilemme armoasi: 
Lähtetä Pyhä Henkesi sydämiimme, että soaisimme oikein ajatella,
kuunnella, nähdä ja työskennellä. 
Anna meidän neuvonpitomme onnistua. 
Suo kaiken kääntyä sinun pyhän nimesi kiitokseksi,
meidän hyödyksemme ja lähimmäisten parhaaksi. 
Aamen

 

Jumalan tahdon noudattaminen

Laupias Herra Jeesus Kristus, lahjoita minulle armosi,
että se tekisi työtä kanssani ja pysyisi minussa loppuun asti. 
Sinun tahtosi olkoon minun tahtoni, 
ja minun tahtoni noudattakoon sinun tahtoasi entistä paremmin. 
Kaikkein eniten pyydän, 
että saisin levätä sinussa 
ja rauhoittaa sydämeni. 
Sinä olet todellinen sydämen rauha ja ainoa lepo. 
Aamen

 

 

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Pyydän esirukousta, että Taivaallinen Jumala armahtaisi ja vapauttaisi seksuaalisuuden
synnistä, joka on nostanut päätään jälleen pitkän ajan jälkeen. Kristuksen Jeesuksen nimessä,
Aamen!
anonymous   (22.07.2018 15:08)
  Reply

Muistakaa niitä, jotka ovat uupuneita jatkuvaan muutokseen työyhteisössä ja tiimissä, väsyneitä jatkuvaan sijaisten etsimiseen ja uuden työntekijän perehdyttämiseen.
Anna heille iloa ja innostusta etsimiseen, energiaa siunata lähtijää ja iloa ottaa uudet työntekijät vastaan. Ja anna rohkeutta sanoa kaikelle tervelliselle ja tarpeelliselle muutokselle KYLLÄ.
anonymous   (28.08.2017 09:38)
  Reply

Muistakaa rukouksin minua taistelussa väärää oppia vastaan joka ei tunnusta Jeesuksen verta,kun pelastutaan vaan luotetaan omaan uhriin paikoin suomessakin,kiitos ja siunausta keijo
anonymous   (26.08.2017 12:37)
  Reply

Rukoilkaa, että Herra antaisi työpaikkani taloudellisen aseman parantua sen verran, että työpaikat säilyvät ja toiminta jatkuu. Asialla on kiire.
anonymous   (28.06.2017 00:07)
  Reply

Hei!
Voisitteko rukoilla kotini ja tyttäreni kodin puolesta? jotta meillä olisi koti syyskuussa pään päällä. Kiitos
T:Pirkko
anonymous   (05.07.2016 14:40)
  Reply

Olen pienen seurakunnan puutarhuri. Työuupumuksen takia pitkältä sairaslomalta palattu. Työ seurakunnassa ei kiinnosta .Seurakuntalaiset vaativia ja kiittämättömiä. Tunnen itseni täysin arvottomaksi. Ammattiylpeyttä ei enään ole.
Pyydän jaksamiseen apua. Syvin toive on löytää uusi selväjärkinen ja NORMAALI työ. Työhakemuksia useampi vetämässä.

Tämänhetkinen työ turvattomin missä koskaan olen ollut. Usko menetetty täysin. Kaikki pelkkää sanahelinää ja valhetta.
anonymous   (20.12.2015 00:14)
  Reply

Anna työpaikkakiusaajille rohkeutta ja rakkautta, että he pyytäisivät anteeksi kiusatulta ja ottaisivat kiusatun joukkoonsa takaisin.
anonymous   (27.09.2015 23:37)
  Reply

Huokauksia ylöspäin työn keskeltä. Ole läsnä elämässä, ole läsnä työpäivässä. Auta jaksamaan tänäänkin näiden haasteiden(vaikeuksien) keskellä. Anna taitoa ja viisautta puuttua vaikeisiinkin asioihin.
anonymous   (05.02.2013 09:29)
  Reply

Kirjoita tälle sivulle joko valmiita esirukouksia tai esirukouksen aihioita. Tai ideoita ja kokemuksia siitä, miten esirukous tehdään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.