This is a Suuntaviivat
 • View:

Kirkkokahvit

Ideoita kirkkokahvitilaisuuteen

Kirkkokahvitilaisuus on tärkeä. Jotta kirkkopyhässä kaikki valmisteluun osallistuneet pääsisivät esiin tasa-arvoisina toimijoina, on kirkkokahveilla tärkeää tarjota puheenvuoro työapaikkojen johdon ja työntekijöiden edustajille. Valmisteluvaiheessa voidaan valita kirkkokahveille jokin erityinen teema, kutsua alustaja tai järjestää  paneelikeskustelu. Virikkeenä voisi ola vaikka näytelmä, esitys tai sketsejä. 

Kannattaa etsiä ajankohtaisia keskustelunaiheita oman paikkakunnan työhyvnvoinnille merkittävistä kysymyksistä.Ne voivat olla vaikkapa irtisanomisten uhkia, mutta myös myönteisiä asioita.

Kirkkokahveilla olisi kiva, jos ohjelma olisi jotenkin osallistavaa, esimerkiksi alustuksen jälkeen keskustelua pöytäryhmittäin. Ihminen ei jaksa olla yleisönä liian kauan.

Mikä olisi hyvä teema kirkkokahveille? Mahdollisia aiheita on monia, kuten

 • työ voimavarana
 • työn ilo (Työn imu - Työterveyslaitoksen artikkeli)
 • esimiestyö ja työyhteisötaidot
 • väkivallan uhka 
 • eettinen kuormitus (Ks. esim. http://www.ttl.fi/fi/toimialat/soter/asiakastyon_haasteet/eettinen_kuormitus/sivut/default.aspx  )
 • muutosten käsittely - uhkasta mahdollisuudeksi 
 • eläkkeelle siirtymisten ja muiden lähtemisten aiheuttama suru 
 • ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen
 • lepo ja työstä palautuminen
 • mitä eri ikäisillä työntekijöillä on annettavana työpaikalla? Mitä voi oppia työkaverilta?
 • työhyvinvoinnin hengellinen ulottuvuus  
 • huumori työssä jaksamisen välineenä
 • kriisit, onnettomuudet ja työtapaturmat 
 • mitä se paljon puhuttu protestanttinen työn etiikka oikein on?
 • taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin lähteenä  (ks. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/taiku  )
 • voiko työpaikalla järjestää joskus rukoushetken? Voiko seurakunnan kutsua pitämään sellaisen?  
 • miten usko tai uskonto saa näkyä työpaikalla? 

Alustajina voivat toimia mm. työpaikkojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut tai -päälliköt ja työterveyshuollon asiantuntijat (työterveyshoitajat, -lääkärit, -psykologit), ammattillisten oppilaitosten opettajat, eläke- ja tutkimuslaitosten asiantuntijat (Keva, Työterveyslaitos, Tampereen yliopiston työelämän tutkimulaitos, Aalto yliopiston työpsykologian ryhmä) ja muut työhyvinvointiin erikoistuneet asiantuntijat (konsultit).

Mahdollisia alustajia ovat myös hiippakuntien työyhteisökonsultit ja työnohjaajat.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Liitymäkohta voisi olla myös aamiaistilaisuuksiin, joita seurakunnat järjestävät yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Seinäjoella on miesten aamiainen, Lahdessa on ainakin ollut yrittäjien aamiainen, samoin Helsingissä.
Tässä on hyvä huomata, että aamaistilaisuus voi olla ja ehkä jopa kannattaa olla muualla kuiin kirkon tiloissa, esimerkiksi hotellissa tai kahvilassa.

Työn messussa Helsingissä kirkkokahveilla tarjotaan aina keittoruokaa. Keitto on yksinkertainen, kuten meksikolaista papukeittoa, kalaseljankaa. Hinnaltaan keittoruoka vastaa hyviä voileipäkahveja. Yhteinen ateria kantaa merkityksiä, se on osoitus vieraanvaraisuudesta ja halusta kohdata, viipyä yhdessä.
Seurakuntasali laitetaan kauniiksi: pöydillä on kauniit pienet liinat ja pienet kukka-asetelmat. Halutaan viestiä, että osallistujat ovat tervetulleita, tämä on kutsutilaisuus, vaikka avoin onkin.
Kaikella tällä on oma sanaton viestinsä.
  Reply
1
Likers
Terhi_P