This is a Suuntaviivat
  • View:

Kirkkopyhän valmistelu

Ideoita suunnittelupalaverin järjestämiseen

Kirkkopyhän suunnittelu aloitetaan valitsemalla yhteistyökumppaniksi yksi tai useampi sopivankokoinen työpaikka. Valmistelu aloitetaan ottamalla yhteyttä työnantajaan tai sen edustajaan kuten henkilöstöhallintoon.

Ensimmäinen yhteydenotto voi myös olla henkilöstön edustajiin eli työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmiehiin. On tärkeää sopia menettelytavoista: ketkä osallistuvat, kokoonnutaanko työpaikalla vai seurakunnan tiloissa. Suunnitteluun kutsutaan sekä johdon että työntekijöiden edustus.

Yhteistyökumppanien löytäminen saattaa edellyttää kirkon työntekijältä hetkellisesti omalle epämukavuusalueelle menemistä. Tunnustelemalla löytyy yhteistyökumppaneita. Keskustelun voi avata kyselemällä, mitkä ovat työpaikkojen akuutit huolenaiheet. 

"Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä ja kysyä", neuvovat työpaikkapapit. 

Mikäli mahdollista, seurakunnan puolelta lähdetään liikkeelle moniammatillisesti. Eri työaloilla on erilaista annettavaa työhyvinvoinnin kysymyksissä. 

HENGELLISYYDEN JA TYÖELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN

Yhteisen suunnittelupalaverin alussa voidaan pitää hartaus tai sen voi aloittaa yksinkertaisella rukouksella. Kannattaa olla herkkänä kuulemaan, millainen hengellisyys on helposti vastaanotettavaa. Suunnittelupalaverin hartauden pitämisessä on hyvä olla kuuntelevalla asenteella. 

Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa kerrotaan, miksi seurakunta on kutsunut työpaikkoja mukaan järjestämään työhyvinvoinnin kirkkopyhää ja mietitään yhdessä, millaisena sellainen on onnistunut. Suunnittelua varten voidaan perustaa alatyöryhmiä esimerkiksi saarnan valmistelua, virsien valitsemista, rukousten ideointia ja työstämistä sekä kirkkokahvitilaisuutta varten. 

Kirkkopyhän päivämäärän sopiminen hyvissä ajoin on tärkeää. 

Suunnittelu kannattaa aloittaa jopa puoli vuotta ennen kirkkopyhän toteuttamista. Aikaa kuluu yhteiskumppanien etsimiseen, yhteyksien ottamiseen, varsinaiseen suunnitteluun, viestintään ja valmisteluun. Tärkeää ei ole ainoastaan lopputulos vaan myös prosessi. 

Saarnan valmistaminen yhdessä

Saarnaa kannattaa valmistella yhdessä ja sen toteuttamiseen voi osallistua papin lisäksi muitakin. Saarnan valmistelu lähtee liikkeelle päivän tekstin lukemisesta ja sen miettimisestä, miltä se näyttää työhyvinvoinnin näkökulmasta. Saarnaaja voi olla miettinyt valmiiksi muutaman kysymyksen keskustelun pohjaksi.

Yhteyksien rakentaminen ja avoimen ja turvallisen ilmapiirin rakentaminen on tärkeää ennen saarnan valmistamiseen ryhtymistä.

1
Likers
IlkkaS

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kun työpaikkayhteyksiä pohtii, voisi olla antoisaa asialle, jos pyrkisi ottamaan yhteyttä tao työpaikalla oleviin eri keskusjärjestöjen pääluottamusmiehiin. He tuntevat parhaiten työpaikkansa tilanteen ja henkilöstön, ja osaisivat ohjata yhteistyöhön oikeita henkilöitä. YT-toimikunnalla on tarkkaan määritellyt tehtävänsä, tosin sekin voisi halutessaan valita työryhmän ao kirkkopyhää varten. Joka tapauksessa ottaisin ensin yhteyttä pääluottamusmiehiin, ja pohtisin koko ideaa yhdessä heidän kanssaan. Moni voi hyvinkin hämmästyä sitä, että kirkkoko haluaa yhteistyötä heidän kanssaan, mutta hämmästys voi kääntyä positiiviseksi yhteistyöksi.
anonymous   (18.09.2013 15:13)
  Reply

Kerro kokemuksiasi työhyvinvoinnin ja hengellisyyden liittymäkohdista. Jaetut kokemukset ja tarina ovat hyvää pohjaa valmistelulle.
  Reply
1
Likers
OiliM