This is a Suuntaviivat
  • View:

Kokemuksia työhyvinvoinnin kirkkopyhän viettämisestä

Kokemuksia Raumalta

Olli Kaukonen kertoo:

Raumalla vietettiin 27.10. 2013 myös työhyvinvoinnin sunnuntaita.
Messu oli liturgialtaan riisuttu. Teksteistä luettiin vain evankeliumi ja saarna oli keskusteleva. Keskustelu saarnan herättämistä kysymyksistä jatkui kirkkokahveilla.  

Virsiksi valitsimme seuraavat:

alku 519,
synnintunnustus 712,
KV 328:4
päivän virsi 523
uhrivirsi 524,
eht. 225 + huilumusiikkia 
loppuylistys 342:1,4.

Tämä oli iso avaus kaupungissamme työelämään päin. 
Intoa kaikille muillekin ja yhdessä tekemisen mieltä eli siunausta.
 

27.10. messun saarnan juuria ja 3 kysymystä pohdittavaksi kirkkokahvilla

Saarnan pitivät pappi ja UPM:n pääluottamusmies. Kirkkokahvilla keskustelemassa olivat 
Oraksen pääluottamusmies, Kendallin toimitusjohtaja sekä työnohjaaja. 

Työ ja hyvinvointi – työ vai hyvinvointi.
Muutoksen mukanaan tuomia näköaloja”.

Saarnan juuria
1 denari oli työmiehen päivän palkka, 10 000 talenttia = 6 miljoonaa denaria . 
Miten tällainen väärinkäytös on mahdollista? Petti luottamuksen täydellisesti.

Ensimmäinen palvelija näki vain itsensä, ei osannut samaistua toisen tilanteeseen.
Ei ymmärtänyt syy-yhteyksiä tai osannut asettunut tilanteen yläpuolelle, oli armoton.

Tekstistä nouseva teema: armahda työtoveriasi kun sait itse armahduksen.
Tässä puhutaan siis solidaarisuudesta.

Kysymys 1): Mitä on armahtaminen, auttaminen, solidaarisuus työelämässä kun eletään muutoksen keskellä, miten se vaikuttaa työhyvinvointiin?

Työtoveri käytti valtaa ja väkivaltaa vertaistaan kohtaan.
Työyhteisö puuttui asiaan ja se saatettiin esimiehen tietoon.
Olemme riippuvaisia toisistamme siinä yhteisössä, ryhmässä missä kulloinkin olemme. Väärinkäytösten salaaminen pitää väkivaltaa ja sortoa yllä. 

Kysymys 2) Onko työpaikan järjestelmässä sellaisia kohtia jotka estävät epäkohtien esille tulon? Tai mitkä ovat sen haavoittuvat kohdat?

Vankilaan joutuminen merkitsee ylivoimaista taakkaa. Sieltä ei ole poispääsyä. Se on elämän perusasioista, ihmissuhteista ja työstä eristyksiin joutumista vastoin omaa tahtoa ja halua. Sille on uskonnollinen nimi, helvetti. 
Miten sinne joutuu? Miten ihminen voi selviytyä ”vankilassa” kun ei voi tehdä itselle tärkeää ja yhteisölle tarpeellista palvelijan tehtävää eli työtä? Miten sieltä voi päästä pois? Kenen velasta on loppujen lopuksi kysymys?

kysymys 3) Millä tavoin huolehditaan työttömien hyvinvoinnista? Erityisesti peruspäivärahalle joutuneista? Miten voisimme pitää toisistamme huolta paremmin?
 

Terveisiä Laukaan seurakunnasta

Jotta näiden henkilöiden mukaan saaminen mahdollistuu, on seurakunnan tehtävä läpi vuoden aktiivisesti työtä työelämässä mukana olevien parissa.

Vietimme työhyvinvoinnin kirkkopyhää Laukaan seurakunnassa 15.9.2013. Pääsin uutena, kesäkuun alussa vihittynä pappina mukaan suunnittelemaan Lievestuoreen kirkon kirkkopyhää. Aikataulu tuolle suunnittelutyölle oli hyvin tiukka. Tästä johtuen emme saaneet moniakaan liikkeelle sunnuntaina, mutta tietoisuus työhyvinvoinnin kirkkopyhästä kuitenkin lisääntyi alueellamme.

Valmisteluprosessi

Aloitimme kirkkopyhän suunnittelun tutustumalla työhyvinvoinnin kirkkopyhän nettisivuihin (http://tyhy.kirkonsuuntaviivat.fi/) sekä muihin työhyvinvointiin liittyviin materiaaleihin. Aiheeseen perehtymisessä auttoi kappalaisemme Ossi Ojasen vankka kokemus kirkon yhteiskunnallisesta työstä sekä oma työkokemukseni liiketalouden puolelta. Toimiessani kansainvälisen konsernin johdon sihteerinä törmäsin usein työhyvinvoinnin kysymyksiin.

Eri syistä, mm tiukasta aikataulusta, johtuen emme saaneet suunnittelutiimiimme mukaan henkilöitä, jotka olisivat tällä hetkellä töissä seurakunnan ulkopuolella. Tämän kaltaisen kirkkopyhän suunnittelussa olisi hyvin suotavaa, että mukana olisi henkilöitä työelämän eri osa-alueilta. Jotta näiden henkilöiden mukaan saaminen mahdollistuu, on seurakunnan tehtävä läpi vuoden aktiivisesti työtä työelämässä mukana olevien parissa. Seurakunnan työntekijöiden tunteminen sekä muun toiminnan tuttuus madaltaa huomattavasti mukaan lähtemisen kynnystä.   

Ennen varsinaista kirkkopyhää pidimme muutaman suunnittelupalaverin. Alusta lähtien ajatuksena oli järjestää messun jälkeen jokin tilaisuus työhyvinvoinnin teeman ympärille. Päätimme järjestää melko vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden kirkkokahvien yhteyteen otsikolla: Hyvä työ. Ossi Ojanen lupautui pitämään alustuksen seurakunnan työntekijänä ja vasta aivan loppumetreillä toiseksi alustajaksi varmistui kasvatustoimen työsuojeluvaltuutettut Markku Jaakkola Laukaan kunnasta.

Keskustelutilaisuuden aihe, hyvä työ, pohjautui työhyvinvoinnin kirkkopyhän nettisivuilta löytyviin hyvän työn kriteereihin.

Hyvä työ:
1. tuottaa sellaista, millä on todellista arvoa
2. kunnioittaa jokaista ihmistä Jumalan kuvana
3. on lähimmäisen palvelemista
4. antaa mahdollisuuden täyttää kutsumustaan, mutta kunnioittaa sitä, että ihmisellä on myös muita kutsumuksia
5. ei kuormita luomakuntaa
6. tarjoaa kunnollisen toimeentulon ja työskentelyolosuhteet
7. antaa mahdollisuuden vaikuttaa työn toteutukseen ja rytmiin
8. mahdollistaa riittävän levon ja rentoutuksen
9. edellyttää jäseniään arvostavaa työyhteisöä tai verkostoa
10. mahdollistaa työn ja perheen tasapainoisen yhteensovittamisen.

Kirkkopyhän rungon muotouduttua aloitimme yhteyden ottamisen alueemme toimijoihin. Tämän työn aloitimme hyödyntämällä aikaisempia yhteyksiämme. Lisäksi loimme uusia kontakteja ottamalla yhteyttä esimerkiksi alueemme yrittäjäjärjestöön. Paikallisen yrittäjäjärjestön kautta saimme viestin kirkkopyhästä kaikille heidän jäsenyrittäjilleen.

Niihin tahoihin, joilta toivoimme apua tiedon välittämisessä, tai joilta tiedustelimme halukkuutta osallistua kirkkopyhän toteutukseen, olimme ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse. Kutsua kirkkopyhään välitimme lisäksi sähköpostitse, paikallislehdessä sekä seurakunnan kotisivuilla. ”Puskaradion” merkitystä ei myöskään ole syytä vähätellä. Erityisesti pienillä paikkakunnilla tieto kulkee tätä kanavaa pitkin nopeasti ja tavoittaa suuren joukon ihmisiä.

Palaute, jota yhteyttä ottaessamme saimme, oli hyvin myönteistä. Eräässä sähköpostissa todettiin, että tämänkaltaiset kirkkopyhät madaltavat kirkon kynnystä. Yt-neuvottelujen keskeltä saimme palautteen, että kaikki hyvät voimat ovat tarpeen niin meillä kuin koko maailmassa. Yrittäjät kokivat työhyvinvoinnin teeman erittäin tärkeäksi ja totesivat sen liian usein unohtuvan. Monissa viesteissä toivottiin ihmisten lähtevän liikkeelle ja saapuvan kirkkoon viettämään työhyvinvoinnin kirkkopyhää. Samalla kuitenkin todettiin, että esimerkiksi yrittäjälle sunnuntai aamu voi olla hankala ajankohta, koska se usealle on ainut mahdollisuus lepoon ja normaalia pidempiin yöuniin. Tämän palautteen myötä jäinkin miettimään, olisiko yrittäjien parissa tilausta esimerkiksi tiistai aamun aamukahville ja kirkkohetkelle työhyvinvoinnin teeman ympärillä.

Messun suunnittelussa otimme huomioon työhyvinvoinnin teeman johdantosanoissa, rukouksissa, virsissä ja saarnassa. Lievestuoreen kirkossa käy messussa hyvin vakiintunut seurakuntalaisten joukko. Otimme huomioon työhyvinvoinnin teeman lisäksi messussa selvästi myös  kirkkovuoden ajankohdan, vietimmehän tuona sunnuntaina pikku pääsiästä! Oikeastaan sunnuntain otsikko, Jeesus antaa elämän, sopi erittäin hyvin myös työhyvinvoinnin teemaan.

Varsinainen toteutus

Messussa näkyi selvästi, että vietimme työhyvinvoinnin kirkkopyhää. Eduksi olisi ollut, että olisimme voineet valmistella esimerkiksi esirukouksen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Heitä olisi ollut hyvä saada myös tekstien lukijoiksi. Valitettavasti emme siinä tällä kertaa onnistuneet.  Messuun saapui kuitenkin muutamia henkilölitä tarkoituksenaan ottaa osaa nimenomaan työhyvinvoinnin kirkkopyhään.

Pienestä joukosta huolimatta messun jälkeisessä tilaisuudessa syntyi mukavasti keskustelua hyvästä työstä. Keskustelun alustukset toimivat hyvin aiheen avaajina. Oli erittäin tärkeää, että toinen alustajista oli muu kuin seurakunnan työntekijä. Isommassa joukossa keskustelua syntyy toki paremmin ja erilaisia näkökulmia nousee esille helpommin.

Katse tulevaan

Tällä kertaa emme pystyneet toteuttamaan työhyvinvoinnin kirkkopyhää alueellamme toimivien tahojen kanssa yhteistyössä. Tähän vaikutti varmasti osaltaan aikataulun nopeus sekä kesän ja kesälomien sattuminen suunnitteluajankohtaan. Toki saimme paljon apua tiedon välittämisessä sekä hyvän alustajan keskustelutilaisuuteemme. Toivottavasti ensi kerralla työhyvinvoinnin kirkkopyhän suunnittelu ja toteutus yhteistyönä on mahdollista. Sen edellytyksenä on, että pystymme aloittamaan suunnittelutyön hyvissä ajoin yheistyökumppaneiden etsimisellä ja kutsumisella. Nyt olemme välittäneet tietoa kirkkopyhästä sekä luoneet yhteyksiä paikallisiin toimijoihin. Tästä on hyvä jatkaa.

Susanna Värre-Kierros

seurakuntapastori

Laukaan seurakunta

Olkiluodon papin terveisiä

Eurajoella:

- Järjestäjinä olivat kunnan yritysasiamies, Eurajoen yrittäjien puheenjohtaja ja yksi maatalousyrittäjä ja työmaapappi.

- Ytrittäjien ja kunnan e-mail verkosto ja srk:n tiedotus lehdessä oli tiedotuskanavana

- Oli messu, missä saarnani osana haastattelin Olkiluodon rakennustyömaan yhdysmiestä, Timo Kalliota työhyvinvoinnista kysymyksistä.

- 10.11. oli Kuolemasta elämään sekä isänpäivä, mikä ei ehkä ollut sopivin tällaiselle.

- Messun jälkeen oli luentotilaisuus Veljet Mäkilän-maalausfirman tiloissa. Kunta tarjosi kahvituksen.

Siellä luennon työhyvinvoinnista ppitivät TVO:n henkilöstöpäällikkö sekä työyhteisövalmentaja (entinen Oraksen henkilöstöpäällikkö).

- Yrittäjiä saatiin heikosti liikkeelle. Se on kuulemma ollut tavallista kun aiemminkin ovat yrittäneen jotain yhteistä järjestää.

- Toimintasuunnitelmaan en ole tälle vuodelle sitä laittanut. Seurakunnassa on jo perinteenä työväen kirkkopyhä syksyisin, joten sen lomaan se varmaan onnistuu jollakin tavalla.

Yst terv Sakari Leppänen

Juvalla

Juvalla vietetään viikon kuluttua messua työhyvinvoinnin merkeissä. Oletteko saaneet hyviä oivalluksia tilanteeseen sopiviksi virsiksi? Ehdotuksia otetaan vastaan :) T. Sirkka P

Muita kokemuksia

Nastola

Maarian seurakunta, Turku 

Discuss & brainstorm


@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Raumalla virta vie pois messusta tässä vaiheessa. 15.11. 2015 klo 15 on seurakuntatalolla aiheena maahanmuuttajien työhyvinvointi. Valmistelu tehdään yhdessä maahanmuuttotoimiston kanssa.
Juuri Syyriasta Raumalle tullut Mohammad tarjoaa aluksi oman kotiseutunsa perinneruokaa. Kolmeen eri otteeseen on musiikkia 3 eri maasta. Maahanmuuttajien tilanteesta ja käsitteistä sekä erityisesti Rauman nykyhetkestä kertoo maahanmuuttotoimiston ex koordinaattori (hänestä tuli SPRn vastaanottokeskuksen johtaja Harjavaltaan 1.9.) Lisäksi maahanmuttajien ja työnantajien edustajat kertovat omista kokemuksistaan.

Jos uskonnollista aineistoa nostetaan esiin, se olisi eri kielillä eri uskontojen edustajien rukouksia rauhan puolesta. Se jää nähtäväksi.

Olli Kaukonen
työryhmän jäsen
anonymous   (02.09.2015 10:45)
  Reply

Raumalla olevan tilaisuuden suunnittelua 2014

Kesäkuussa päättyi Raumalla monisatavuotinen telakkaperinne STXn alasajon seurauksena. Sen johdosta satoja ihmisiä jäi vaille työpaikkaa.
Kävin telakalla 8 kk aikana yli 30 kertaa kuuntelemassa työntekijöiden tuntoja.

16.11. 2014 toteutetaan pääkirkossa klo 18 tilaisuus joka on otsikoitu "Mitä olen ilman telakkaa?"
4 entistä telakan työntekijää on ideoinut tilaisuuden 3 seurakunnan työntekijän kanssa.
Teksti on Heprealaiskirjeestä, joka on muokattu tilanteeseen sopivaksi.
Tilaisuuden kehystää saksofonilla soitettu musiikki.
Kerron työpaikkapapin kokemuksista, tunnelmista matkan varrelta ja kysyn yhden telakkalaisen omaa muistikuvaa ja tunnelmia ko tilanteesta. Pysähtymisiä tulee viisi.
Kirkkokahvilla katsotaan tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Sen tilanteen juontavat telakalaiset.
Tilaisuudesta tiedotetaan telakkalaisten oman verkoston kautta, työvoimatoimisto ja sosiaalitoimi ovat myös aaneet informaation sekä Katulähetys joka on alueen ja valtakunnallisestikin merkittävä toimija syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. Pidämme myös lehdistötilaisuuden jotta eri mediat voivat tehdä etukäteen täsmentäviä kysymyksiä omaa lukijakuntaansa ajatellen.
Tilaisuus (jossa on 2 osaa) kestää noin 1½ tuntia.

Tämä on samalla hyvästelyrituaali.

Olli Kaukonen
työpaikkapappi
anonymous   (12.10.2014 19:06)
  Reply