This is a Suuntaviivat
  • View:

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanien kutsuminen

Työhyvinvoinnin kirkkopyhän valmistelu kannattaa tehdä yhteistyössä. Kannattaa aloittaa niistä, joihin on luonnostaan yhteyksiä.

UUSIA HAASTEITA

Mistä löytää yhteistyökumppaneita? Miten heitä kutsutaan?  Minkälaisten työpaikkojen kanssa kannattaa juuri nyt ryhtyä valmistelemaan työhyvinvoinnin kirkkopyhää? Tulisiko niiden olla suuria vai pieniä? Julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin? Lähdetkö mieluummin liikkeelle ennestään tuttujen kanssa vai etsitkö uusia yhteistyökumppaneita?

Voi olla helpompaa aloittaa yhteistyön rakentaminen isommista työpaikoista, joissa on selkeät rakenteet. Yhteistyökumppaneita voisi olla suurimmat työnantajat, paikalliset ammattijärjestöt ja/tai ammatillisten järjestöjen paikalliset tai alueelliset yhdistykset. Yrityksistä kannattaa huomioda teollisuusyritysten lisäksi esimerkiksi kaupan alan työpaikat ja sosiaali- ja terveydenhuolto.

Työmarkkinakeskusjärjestöillä (AKAVA, SAK, STTK) on alueellisia tai paikallisia aluejärjestöjä. Yhteydenoton voi tehdä aluejärjestöön ja pyytää sitä valitsemaan keskuudestaan halukkaan yhteistyökumppanin/-nit Työhyvinvoinnin kirkkopyhää varten.

Helsingin ja Vantaan ammatilliset aluejärjestöt  ovat valinneet seurakuntien yhteiskunnallisen työn kanssa tehtävää yhteistyötä varten edustajat. Ryhmää kutsutaan 3+1 -työryhmäksi, jossa +1:tä edustavat yhteiskunnallisen työn papit Helsingistä ja Vantaalta. Aluejärjestöt vaihtavat edustajansa tiettyjen vuosien välein. Ryhmä on 10-13 -henkinen.

Yhteyden saamisessa uuteen työpaikkaan on omat konstinsa. Kannattaa lähestyä kunnioittaen, kuin menisi vieraisille. Kaikki eivät halua kirkkoa kylään, ja heillä on oikeus päättää. Työpaikalla ei voi ruveta käymään edes kokouksissa, ellei siihen ole johdon lupa. Yhteistyö työntekijöiden kanssa ei ala sujua, ellei siihen ole myös työntekijäpuolen lupa. Tämä tarkoittaa käytännössä asiasta sopimista työntekijöiden edustajien kanssa, siis pääluottamusmiehen ja mielellään myös työsuojeluvaltuutetun kanssa. Jos he eivät tule asian taakse, ei auta kuin odotella, lämmitellä, ottaa uudestaan yhteyttä. Jos haluaa yhteistyötä työntekijöiden kanssa, ei siis riitä, että asiasta sovitaan tutun johtajan kanssa.

Pienissä työpaikoissa tilanne voi olla toinen. Tieto kulkee nopeammin ja työpaikan vastaus tulee samoin tein. Maaperä on tässäkin tapauksessa heidän.

KONTAKTIN LUOMINEN PIENIIN TYÖPAIKKOIHIN 

Työhyvinvoinnin kirkkopyhän voi järjestää myös yrittäjien kanssa. Silloin kannattaa suorien yrittäjäyhteyksien lisäksi kääntyä paikkakunnan yrittäjäyhdistysten puoleen. Monella paikkakunnalla on myös erikseen naisyrittäjien yhdistyksiä.

Toimintaa voi käynnistellä myös Liikemiesten lähetysliiton kautta. Linkki sinne tässä http://www.missionmen.fi/ 

Pienyrittäjien arki on monella tavalla ahdasta ja usein yksinäistäkin. Helsingin seurakuntayhtymä on järjestänyt virkistystoimintaa pienyrittäjille. Toisten ideoita saa käyttää hyödyksi. Lisätietoja tästä linkistä http://www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/yhteinenseurakuntatyo/yhteiskuntavastuu/pienyrittajientukihanke.html

Maaseudulla on jo perinteitä erilaisten kirkollisten tapahtumien järjestämisessä. Näitä ovat esimerkiksi seurakuntien ja maatalousyrittäjien yhdessä järjestämät sadonkorjuujuhlat. 

 

Kerro kokemuksiasi yhteistyön luomisessa! Anna vinkkejä kavereille!

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](http://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kaikki tahot ovat loistavia yhteustyökumppaneita ja kaikilla on varmaan suuria kysymyksiä työhyvinvoinnin lisäämisessä. Itse olen ajatellut julkista sektoria, koska siellä tapahtuvat muutokset ovat juuri nyt varsin suuria ja osin uudenlaisia. Toisaalta yrittäjiin kohdistetaan painetta koko Suomen pelastajina, joten sekin suunta olisi tarpeellinen. Kaikkea ei voi kuitenkaan tehdä kerralla vaan taidan aikatauluttaa näitä eri tahoja muutamalle vuodelle.
@ElinaL
anonymous   (26.11.2012 14:53)
  Reply

Yhteistyökumppaneita voisivat olla suurimmat työnantajat, paikalliset ammattijärjestöt ja/tai ammatillisten järjestöjen paikalliset tai alueelliset yhdistykset. Yrityksistä kannattaa huomioda teollisuusyritysten lisäksi esimerkiksi kaupan alan työpaikat ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Niistä kannattaa aloittaa, joihin on luonnostaa yhteyksiä.
anonymous   (31.10.2012 14:33)
  Reply